Energie en klimaat zijn actuele maatschappelijke thema’s die volop in de belangstelling staan van politieke en pers. De Nederlandse metallurgische industrie is hierbij dan ook volop betrokken. Zo onderhandelt VNMI mee aan de totstandkoming van een Nederlands Klimaatakkoord in 2018 en nemen de VNMI-leden al geruime tijd deel aan de Nederlandse energieconvenanten MEE en MJA3. Hierbij worden goede resultaten geboekt.

Daarnaast werkt VNMI samen met EU-partners (industrie en overheden) aan het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Onder publicaties vindt u aanvullende informatie.

Terug naar werkgebieden