De gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze mensen en stakeholders staan centraal in alles wat de VNMI-leden dagelijks doen. Elke dag streven VNMI en haar leden naar een zo gezond en veilig mogelijke werkomgeving in de metallurgische sector. Hiervoor wordt samengewerkt met belangrijke stakeholders binnen dit werkgebied, waaronder de Inspectie SZW. Ook besteedt VNMI geregeld aandacht aan actualiteiten op het gebied van Health & Safety door in samenwerking met AVNeG en MGB twee keer per jaar een Health & Safety netwerkbijeenkomst te organiseren. De deelnemers verdienen hiermee tevens relevante ‘opleidingspunten’.

Onder publicaties vindt u aanvullende informatie.

Health & Safety - VNMI

Terug naar werkgebieden