Bedrijven moeten gaan voorkomen dat hun goederen die zij in Nederland op de markt brengen met kinderarbeid zijn gemaakt. Ondernemingen moeten verklaren alles in het werk te stellen om kinderarbeid bij hun producten en diensten te voorkomen. Als zij hier niet aan voldoen kan het bedrijf een boete krijgen en uiteindelijk kan zelfs de bestuurder strafrechtelijk worden vervolgd. Het is nog onduidelijk wanneer de wet, die onlangs goedgekeurd werd door de Eerste Kamer, in werking treedt. Minister Kaag wees in een eerder stadium op mogelijke schade voor de voortgang van de reeds afgesloten IMVO-convenanten.

Meer informatie via: Leeuwarder Courant en Eerste Kamer