VNMI onderstreept samen met haar partners dat het kabinet hiermee duurzame investeringen van de Nederlandse industrie onder druk zet. De voorgestelde nationale CO2-heffing de industrie op achterstand t.o.v. het buitenland. De plannen miskennen de belangrijke bijdrage van de industrie aan de economie, werkgelegenheid, onderwijs en onderzoek.

Zie ook ons persbericht van 28 juni: Reactie industrie op klimaatplannen kabinet