Mede n.a.v. de oproep van VNMI binnen de EU-coalitie Industry4Europe (136 Europese en 396 nationale industriekoepels) om de Europese industrie centraal te stellen bij de vormgeving van toekomstig EU-beleid, stelde de Europese Raad (regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten) op 21-22 maart vast dat een assertief industriebeleid noodzakelijk is, zodat de EU een industriële mogendheid kan blijven. De Europese Commissie komt daarom eind 2019 met een langetermijnvisie voor de industriële toekomst van de EU. De industrie speelt een cruciale rol als het gaat om grote maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie, circulaire economie, klimaat, innovatie en het creëren van welvaart en werkgelegenheid.

Meer informatie via: Industry4europe en De Europese Raad

Zie ook ons bericht van 16 november.