Het Europese Hof van Justitie bepaalde onlangs dat het ETS-systeem niet goed wordt toegepast. Dit heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de industrie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat weten dat er eerst ‘meer helderheid moet komen op Europees niveau’ voordat de gevolgen duidelijk zijn.

Lees meer via: Volkskrant en Eur-lex.europa.eu

CELEX_62017CJ0682_EN_TXT

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/fr/