Oud-milieuminister prof. dr. Jacqueline Cramer constateert dat met name te veel non-ferro schroot weglekt uit Nederland. Hierdoor laat ons land circulaire economie-kansen liggen. Ter vergelijking: 240 kton non-ferro export versus 59 kton recycling in Nederland en 2368 kton ferro export versus 1767 kton ferro recycling.

Zie ook ons bericht: Metaalrecycling (ferro en non-ferro) Nederland kan verbeterd worden