Het ontwerp-Klimaatakkoord, zoals aangeboden aan het kabinet door de industrie in december 2018, schiet tekort aldus PBL. De voorgestelde maatregelen zijn omgeven met te veel onzekerheid en zijn ook moeilijk te handhaven. Het kabinet zet nu in op “een verstandige en objectieve CO2-heffing om te zorgen dat bedrijven hun CO2-uitstoot daadwerkelijk terugdringen op een zodanige wijze dat we voorkomen dat bedrijven naar het buitenland vertrekken. Bij de uitwerking worden ETS benchmarks betrokken. De opbrengst van de CO2-heffing zal worden gebruikt om de industrie te vergroenen.” “Het kabinet zal de belasting op de energierekening voor huishoudens aanzienlijk verlagen, in ieder geval door die belasting (ODE) voor bedrijven te verhogen. De verdeling zal daardoor verschuiven van 50/50 naar een derde/twee derde. We doen dit onder andere door het verhogen van de grootverbruikerstarieven, waardoor de industrie een grotere bijdrage gaat leveren aan de transitie.”

Lees meer via: PBL, Rijksoverheid en NOS