Met een generieke CO2-heffing ligt het klimaatdoel voor de industrie binnen handbereik, aldus CPB en PBL na doorrekening van de GL- en PvdA-voorstellen. Het risico is echter dat 30-50% van de bedrijven vertrekt. Het kabinet komt in juni met een eigen CO2-heffingsvariant.

Of het invoeren van een generieke CO2-heffing al dan niet verstandig is, hangt grotendeels af van de omvang van dat zogenoemde ‘weglekeffect’. Hoeveel multinationals zullen hun activiteiten daadwerkelijk verplaatsen? Laat dat nou net de vraag zijn waar het PBL en het Centraal Planbureau (CPB) geen antwoord op hebben. Daarvoor moeten ze meer onderzoek doen en die tijd was hun niet gegund, laten de planbureaus weten. Aan het berekenen van koopkracht- en begrotingseffecten heeft het CPB zich ook nog niet gewaagd.

Tegelijkertijd roept een groep economen op tot het invoeren van een generieke CO2-heffing, weliswaar met gerichte compenserende maatregelen.

Lees meer via: Volkskrant, NRC, NRC, NOS