17 Ondernemingsraden vanuit de industrie overhandigden op 3 juli een open brief aan Wiebes en hielden een pleidooi voor behoud werkgelegenheid. Klimaat en werkgelegenheid kunnen prima samengaan.

Lees meer via: Industrieplein

Bron: ministerie van EZK