Metalen zijn noodzakelijk voor cleantech én zijn geschikt voor de circulaire economie. Belangrijke aandachtspunten zijn: (1) de beschikbaarheid van voldoende kwaliteit en kwantiteit metaal en (2) beleid dat rekening houdt met de wereldwijd stijgende metaalvraag de komende decennia.

Meer informatie via: Insights ABN-AMRO en Mining