Dit zeggen prof. dr. Jacqueline Cramer en dr. Joppe van Driel, beiden verbonden aan het Utrecht Sustainability Institute. Met name de recycling van non-ferro metaalschroot biedt kansen. Ter vergelijking: 2368 kton ferro export versus 1767 kton ferro recycling in Nederland. En 240 kton non-ferro export versus 59 kton recycling in Nederland. Recycling van ferro metaalafval gebeurt dus verhoudingsgewijs meer in Nederland dan recycling van non-ferro.

Producthergebruik van metalen verkeert nog in een beginstadium en staat nog niet vermeld in de statistieken. De hoofdreden is dat China veel van de in ons land afgedankte non-ferro  metaalproducten produceert. hebben hierover de productkennis, welke vrij complex is. Daarnaast heeft China 50% van de wereldwijde smeltcapaciteit voor non-ferro. Bovendien is de logistiek per schip extreem goedkoop. Ten slotte is de non-ferro afvalstroom gemengd, weinig transparant en vaak vervuild. Zolang dit het geval is, is sortering een kostenpost. In China gebeurt dit handmatig met goedkope arbeidskrachten. Wanneer al deze zaken in Nederland verbeterd worden, kunnen we veel meer zelf verwerken. In principe is de situatie voor ferro niet veel anders: de afgedankte materialen gaan daar naartoe waar er geld aan te verdienen valt. De ferrostromen die bij Tata Steel worden gerecycled, moeten van een hoge kwaliteit zijn. Als dat niet het geval is, vindt  recycling plaats in landen waar men minder hoge kwaliteitseisen stelt.

Lees meer via: VVM

Tijdschrift Milieu 2019-1-Perspectief op sluiten metaalketen 18-19