Door de recente Provinciale Staten verkiezingsuitslag is duidelijk geworden dat het huidige kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Dit raakt de invoering van milieuwetgeving en maatregelen die de tweedeling op de arbeidsmarkt moeten tegengaan. Het regeerakkoord staat hiermee onder druk.

Meer informatie via: RTL nieuws