Nov ’18 t.o.v. nov ’17: gem. dagproductie basismetaalindustrie stijgt met 4,6%. Dit is welkom na een negatieve groei in Q3 2018.

Meer informatie via: CBS