Michel Rademaker, adjunct-directeur van The Hague Centre for Strategic Studies, doet deze oproep. Metalen zijn cruciale grondstoffen voor Europese industrieën, zij zijn voor 80% of meer hiervan afhankelijk. Urban mining en circulaire economie zijn manieren om de importafhankelijkheid te verminderen.

De wereldwijde vraag naar o.a. metalen is en blijft groot, o.a. gedreven door de energietransitie.  Europa is sterk afhankelijk van de grondstoffenlevering uit China en Afrika. Die landen hebben steeds duidelijker nationale economische ambities, waarin deze grondstoffen een belangrijke rol spelen. Resource nationalism, overheidsingrijpen op grondstofmarkten ten faveure van de eigen ambities, is aan de orde van de dag. En de beschikbaarheid van grondstoffen is onderhevig aan geopolitieke overwegingen. Als buitenlandse mogendheden hun zeldzame metalen en  gasvoorraden strategisch inzetten, wordt Europa kwetsbaar wat betreft de grondstoffen die het zelf niet heeft en afhankelijk van autocratische landen. Slim omgaan met deze grondstoffen, oftewel de circulaire economie, is dan simpelweg noodzakelijk. Door het ontginnen van de urban mine in onze eigen landen – via slimme en energie- en grondstofbesparende ontwerpen en via een gedragsverandering – kan de materiaalafhankelijkheid gereduceerd worden. Zo worden we minder afhankelijk van toeleverende landen.

Download hier het document: ESB+4771+Grondstoffen.pdf