VNMI en AVNeG presenteren plannen aanpak CO2-uitstoot
Zoetermeer, maandag 3 juni 2019 – De klimaatdoelstellingen zijn onder voorwaarden haalbaar voor de metallurgische industrie en gieterijen. Dit blijkt uit het rapport dat vandaag door VNMI en AVNeG wordt aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de korte termijn is onder andere voldoende ruimte voor CO2-opslag en -hergebruik én financiering van de ‘onrendabele top’ noodzakelijk. Op de langere termijn dient voldoende geïnvesteerd te worden in duurzame energie, zowel in de infrastructuur als in de opwekking daarvan.

VNMI en AVNeG hebben in samenwerking met FME aan Berenschot gevraagd om de mogelijkheden voor zowel de metallurgische industrie als gieterijen te verkennen. De klimaatdoelstellingen zijn haalbaar door een combinatie van procesoptimalisatie, elektrificatie van processen en afvang en hergebruik van CO2. Daarbij gelden echter wel enkele belangrijke randvoorwaarden: voldoende aanbod van duurzame energie, een voorspelbare en betaalbare ontwikkeling van de energieprijs, samenwerking tussen industrie en overheid voor de financiering van de ‘onrendabele top’ en samenwerking tussen industrie, overheid en kennisinstellingen als het gaat om de implementatie van de benodigde innovaties.

Persbericht Klimaatrapporten VNMI – AVNeG

Persbericht Klimaatrapporten FME

Routekaart voor de Metallurgische industrie

Routekaart Technologische industrie

Klimaatkansenkaart voor de energietransitie