Overeenkomst tussen VNMI en Metalot3C getekend

Zoetermeer, vrijdag 5 oktober 2018 – VNMI en Metalot3C gaan per vandaag samenwerken op de thema’s ‘circulaire economie’ en ‘klimaat’. “Gezamenlijk gaan we bekijken hoe we elkaar kunnen versterken door innovatie en de praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten als het gaat om duurzame productie en het recyclen van metalen, in combinatie met duurzame energie”, aldus Hans van den Berg, voorzitter VNMI.

Inspelen op actuele ontwikkelingen

“Met deze overeenkomst spelen we in op actuele ontwikkelingen. We zien bijvoorbeeld een toenemende complexiteit van producten, waarbij in toenemende mate bijzondere en waardevolle metalen worden toegepast in kleine hoeveelheden. Dit leidt onder andere tot een achterblijvende recycling met name voor bijzondere metalen. Ook zien we te weinig fundamentele kennis over hoe ‘urban mining’ praktisch uitgevoerd kan worden. Daarnaast constateren we dat ‘cleantech’ cruciaal is om de hoeveelheid CO2-emissies te verminderen in het kader van het ‘Akkoord van Parijs’ en dat tegelijkertijd metalen noodzakelijk zijn om ‘cleantech’ mogelijk te maken. Kortom, metalen en metallurgische kennis zijn essentieel om concreet aan de slag te gaan met de huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie en klimaat”, aldus Hans van den Berg, voorzitter VNMI.

Persbericht 5 oktober – Metallurgische industrie werkt samen met kennisinstelling