D66 en SP pleitten beide voor behoud metallurgische industrie mits verder verduurzaamd wordt. Er was onenigheid over de EU-rol m.b.t. bindende nationale klimaatdoelstellingen. De leveringszekerheid van energie was voor alle partijen belangrijk.

Meer informatie via: NVDE