Per 1 juli is Metinvest lid van VNMI. Metinvest is een internationaal, verticaal geïntegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf met mijnbouw en metallurgische activa in Oekraïne, Europa en de VS, aangevuld met een wereldwijd verkoopnetwerk. Metinvest beheert de volledige productieketen, van het winnen van ijzererts en steenkool tot de productie van halfafgewerkte en afgewerkte staalproducten. Met activa in de nabijheid van belangrijke spoorlijnen en havens kan Metinvest overal ter wereld grondstoffen en staalproducten leveren.

VNMI welcomes Metinvest as member as of 1 July. Metinvest is an international, vertically integrated mining and metals company. The Group comprises mining and metallurgical assets in Ukraine, Europe and the US, complemented by a global sales network. Metinvest manages the complete production chain, from extracting iron ore and coal to manufacturing semi-finished and finished steel products. With assets close to key railway lines and ports, Metinvest can supply raw materials and steel products anywhere in the world.