Maandag 26.8 bezocht Kamerlid Tom van der Lee (GL) Wuppermann Staal. De actuele thema’s innovatie en klimaat binnen de energie-intensieve industrie stonden centraal en hoe deze bepalend zijn voor het vestigingsklimaat.

Wuppermann Staal, gevestigd in Moerdijk, ontwikkelt en produceert hoogwaardig bandstaal. Dit bezoek stond voornamelijk in het teken van de klimaatopgave voor Nederlandse bedrijven. Voor het verwerken van bandstaal is veel energie nodig. Om te voldoen aan de nationale energiedoelen maar tevens ook vanuit maatschappelijk besef, heeft Wuppermann Staal al verschillende stappen doorlopen om hun bedrijfsactiviteiten energiezuinig te maken. Hierbij kan je denken aan volledige implementatie van LED-verlichting in de bedrijfshallen, het elektrisch aandrijven van het staalverwerkingsproces en het terugwinnen van warmte via een koeltoren. Door deze stappen te nemen, loopt het bedrijf voorop in de energietransitie. Ook in de toekomst wil het bedrijf verder verduurzamen. Zo wordt er gekeken of het mogelijk is om zonnepanelen te installeren op de bedrijfsdaken. Met het Kamerlid is er gediscussieerd over het huidige klimaatbeleid en de verschillende prikkels die nodig zijn om te versnellen met de energietransitie. Voor Wuppermann staal is het belangrijk dat er een eerlijk level playing field wordt gecreëerd mede door krappe marges in de metaalsector.