De Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) is de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabricaten daarvan. Dit zijn ondernemingen die uit metaalertsen zuivere metalen vrijmaken en bedrijven die ingezamelde recyclematerialen voor hergebruik omsmelten en opwerken. VNMI vertegenwoordigt ruim 80% van de in Nederland gevestigde metallurgische industrie (bedrijven met rechtspersoonlijkheid en 20 of meer medewerkers). De bedrijven in de metallurgische industrie vertegenwoordigen in Nederland circa 50.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en EUR 6 miljard exportwaarde (Nyfer, 2012). VNMI is opgericht op 7 december 2000.

Lidmaatschap

VNMI leden

Visie

De VNMI streeft naar een gezonde en duurzame ontwikkeling van de Nederlandse metallurgische industrie, gekoppeld aan een stevige inbedding in de samenleving als een gewaardeerde, competitieve, innovatieve en verantwoordelijke industrie.

Missie

Door haar activiteiten draagt de VNMI bij aan de positie van de metallurgische industrie en haar producten als essentieel onderdeel van een innovatief, duurzaam en welvarend Nederland.

Samen sterker

VNMI staat voor samenwerking in de metaalketen. VNMI is sinds 2000 de rechtsopvolger van de volgende brancheorganisaties NFI (Vereniging voor de Nederlandse Non-Ferro Industrie), NIJSI (Vereniging voor de Nederlandse IJzer- en Staalindustrie), VNAI (Vereniging Nederlands Aluminium Instituut) en SBM (Stichting Basismetaalindustrie en Milieu). Naast samenwerking in Nederland, werkt VNMI óók op EU-niveau samen. VNMI is aangesloten bij twee Brusselse koepels: Eurometaux, de non-ferro vereniging, en European Aluminium

VNMI werkt samen met een groot aantal binnen- en buitenlandse branche-organisaties en kenniscentra op het gebied van metaal.

Basismetaal

Bij VNMI zijn die bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de productie van en/of eerste verwerking van ‘metalen in primaire vorm’. Dit zijn ondernemingen die uit metaalertsen de zuivere metalen vrijmaken. Maar ook de secundaire metaalproducenten, die ingezamelde recyclematerialen voor hergebruik omsmelten en opwerken, behoren tot deze groep. De laatste groep bedrijven die tot VNMI wordt gerekend zijn de ondernemingen die zich bezighouden met de zogeheten ‘eerste’ bewerkingen van deze metalen. Denk hierbij aan producenten van stalen buizen, ijzer- en staalwalserijen, draadtrekkerijen, non-ferro smelterijen, – walserijen, – trekkerijen en – extrusiebedrijven en thermische verzinkerijen. Meer over metalen en de metaalketen leest u hier.

Activiteiten VNMI:

Overleg op het hoogste niveau

VNMI zit aan tafel met de politieke en ambtelijke top voor de metallurgische industrie. Daarnaast overlegt VNMI regelmatig met metaalgerelateerde branches om de samenwerking effectiever en efficiënter te maken.

Intensieve lobby in Den Haag en Brussel

VNMI vertegenwoordigt Nederland in invloedrijke Europese zusterorganisaties. Een voorbeeld van een belangrijk behaald resultaat is de kwijtschelding nettransporttarieven en compensatie indirecte CO2 kosten, met grote financiële impact op de energiekosten en de concurrentiekracht metallurgische industrie.

Constante aandacht voor energieefficiëntieverbetering

VNMI is o.a. verantwoordelijk voor de Routekaart 2030: een stappenplan in samenwerking tussen bedrijven en overheden om in 2030 te komen tot minimaal 50% energie-efficiencyverbetering.  Dankzij ondersteuning van VNMI-lidbedrijven produceert de metallurgische industrie aanmerkelijk energiezuiniger t.o.v. 2005.

Milieu-issues worden stevig aangepakt

Dankzij de activiteiten van VNMI is de metallurgische industrie één van de weinige industriesectoren met regulier rechtstreeks contact met ambtelijk Den Haag over de uitstoot van milieuschadelijke stoffen. Daarnaast is de sector één van de weinige industriesectoren die rechtstreeks deelneemt aan relevante VNO-NCW commissies en projectgroepen.

Aandacht voor grondstofgebruik en MVO

VNMI ondersteunt actief de efficiënte inzet van grondstoffen en metalen. Daarnaast werkt VNMI actief aan de totstandkoming van een IMVO-convenant. Dit convenant beoogt het niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de internationale metaalketen stapsgewijs te verbeteren.

Actieve belangenbehartiging

VNMI communiceert actief over de metaalsector via Twitter (circa 1.300 volgers) en LinkedIn. VNMI is dé spreekbuis van de basismetaalproducenten in Nederland.

Mogelijkheid tot netwerken

Leden van VNMI krijgen volop de kans om te netwerken bij de ALV (tweemaal per jaar op bedrijfslocatie) en bij informele bijeenkomsten voor bedrijven, partners, organisaties en de politiek. Hiernaast organiseert VNMI inhoudelijke themabijeenkomsten voor het delen van ‘best practices’ bij gedeelde uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het nieuwe overheidsbeleid in Den Haag en Brussel m.b.t. het klimaat, de circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).